مقالات و پروژه های دانشجویی 911

مقاله، تحقیق، پایان نامه، پاورپوینت و پروژه های دانشجویی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 44
  • بازدید دیروز : 466
  • بازدید کل : 505359

پیوند ها

پایان نامه بررسی عوامل توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی


پایان نامه بررسی عوامل توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی

دانلود پایان نامه بررسی، شناسایی و اولویت‌ بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی
این پروپوزال در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 178

توضیحات:

چکیده
اطمينان و آسودگي خاطر انسان‌ها در مواجهه با خطرات و بیماری‌ها، هم در زندگي شخصي و هم در توسعه رشد اجتماعي و اقتصادي جامعه تأثیر بسزايي دارد. از آنجایی ‌که خدمات بهداشتی درمانی ماهیتی بسیار پیچیده و تخصصی داشته و بسیار هزینه زا باشد، یکی از انواع پوشش‌های حمایتی، بیمه بیماری (درمان) است. با توجه به اینکه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌ها بوده است، بنابراین برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو و اعمال جراحی و نیز مخارج بیمارستان می‌شود. در چنین مواردی، شرکت‌های بیمه، طرح‌های گوناگون بیمه بیماری را ارائه می‌نمایند که یکی از این پوشش‌ها، بیمه تکمیلی درمان می‌باشد.
هدف اصلی از پژوهش پیش رو، «بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی» است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش و کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت‌های بیمه میهن، پارسیان، پاسارگاد و دانا است که در امر صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت‌های بیمه تکمیلی درمان گروهی تشکیل می‌دهند.
در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و پرسش‌نامه حاوی 46 سؤال توسط محقق، طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ 9/82% به دست آمد.
نتایج نشان می‌دهد که بین متغیر وابسته پژوهش (توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی) و متغیرهای مستقل (آمیخته بازاریابی شرکت‌های بیمه، عملکرد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه، عوامل اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی، تخصص نیروهای شاغل در شرکت‌های بیمه و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی)، هم‌بستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژگان: بیمه تکمیلی درمان گروهی، بیمه درمان، بیمه مرکزی ایران، بیماری
 
فهرست مطالب
1-1 مقدمه
1-2- مسئله اصلی پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 اهمیت و ضرورت موضوع
1-5 اهداف پژوهش
1-6 فرضیات پژوهش
1-7 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو زمانی
1-7-2 قلمرو مکانی
1-8 روش انجام پژوهش
1-8-1 روش پژوهش
1-8-2 روش گردآوری اطلاعات
1-8-3 جامعه و نمونه پژوهش
1-9 تعریف اصطلاحات و واژگان تخصصی
فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش
بخش اول: مبانی نظری و جایگاه بیمه درمان در ایران
2-1-1 تعاریف بیمه
2-1-2 ارکان بیمه
2-1-3 تعریف بیمه‌نامه
2-1-4 طبقه‌بندی بیمه
2-1-4-1 بیمه‌های اجباری یا اجتماعی
2-1-4-2 بیمه‌های بازرگانی یا اختیاری
2-1-5 سیر تحول بیمه درمانی
2-1-5-1 تاریخچه بیمه‌های درمانی در جهان
2-1-5-2 تاریخچه بیمه‌های درمانی در ایران
2-1-6 اصول بیمه درمان پایه
2-1-7 بیمه‌های درمانی
2-1-8 انواع قراردادهای بیمه‌های درمانی
2-19 سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی
2-1-9-1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2-1-9-2 سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای
2-1-10 توسعه بیمه درمان
2-1-11 مشکلات و نارسایی‌های بخش بیمه درمان
بخش دوم: وضعیت و جایگاه بیمه تکمیلی درمان گروهی
2-2-1 پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی
2-3-2 اصول و مبانی بیمه‌های مکمل درمان
2-3-3 روش‌های پوشش جمعیتی در بیمه‌های مکمل درمان
2-2-4 بیمه‌های گروهی
2-2-4-1 انواع پوشش‌های گروهی
2-2-4-2 مزایای بیمه‌های گروهی
2-2-4-3 شرایط قرارداد بیمه‌های گروهی
2-2-4-4 انواع بیمه‌های گروهی
2-2-5 خصوصیات بیمه‌های گروهی
2-2-6 عوامل مؤثر بر بیمه‌گری بیمه‌نامه‌های گروهی درمانی
2-2-7 انواع بیمه‌های تکمیلی
2-2-8 بیمه‌های تکمیلی در ایران جز کدام نوع بیمه‌های تکمیلی است؟
2-2-9 سازمان‌های ارائه دهنده بیمه درمان مکمل
2-2-10 انتظارات افراد از بیمه درمان مکمل
2-2-11 مشکلات و نواقص سیستم بیمه درمان تکمیلی در ایران
بخش سوم: کلیاتی از متغیرهای پژوهش
2-3-1 توسعه بازار
2-3-2 انتخاب استراتژی توسعه بازار - محصول
2-3-3 خط‌مشی‌های بازاریابی مؤسسات خدماتی
2-3-4 عناصر هشت‌گانه مدیریت یکپارچه خدمات بیمه
2-3-5 تأثیر عوامل محیطی بر تصمیمات بازاریابی شرکت‌های بیمه
2-3-6 ویژگی‌های عمده بازار بیمه
2-3-7 هدف از فعالیت‌های بازاریابی بیمه
2-3-8 روش‌های مؤثر بازاریابی بیمه
2-3-9 ضعف‌های بیمه از دیدگاه بازاریابی
2-3-10 عملکرد سازمان بیمه مرکزی ایران
2-3-11 اهمیت بیمه از ابعاد مختلف
2-3-11-1 اهمیت بیمه از دیدگاه اجتماعی
2-3-11-2 اهمیت بیمه از دیدگاه اقتصادی
2-3-12 اهمیت تخصص نیروی کار در صنعت بیمه
2-3-13 سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی
بخش چهارم: پیشینه پژوهش
2-4-1 پژوهش‌های داخلی
2-4-2 پژوهش‌های خارجی
2-5 مدل مفهومی پژوهش
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 روش پژوهش
3-3 ابزار گردآوری داده‌ها
3-4 مقیاس اندازه‌گیری متغیرها
3-5 روایی و پایایی پرسش‌نامه
3-5-1 تعیین روایی پرسش‌نامه
3-5-2 تعیین پایایی پرسش‌نامه
3-6 جامعه و نمونه آماری
3-7 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-7-1 روش‌های آزمون فرضیات
3-7-2 روش رتبه‌بندی عوامل اثرگذار
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 اطلاعات مربوط جنسیت پاسخ‌دهندگان
4-2-2 اطلاعات مربوط سن پاسخ‌دهندگان
4-2-3 اطلاعات مربوط سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان
4-2-4 اطلاعات مربوط میزان سابقه کاری پاسخ‌دهندگان
4-3 آمار استنباطی
4-3-1 بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده‌ها
4-3-2 نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیات
4-3-2 رتبه‌بندی متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون فریدمن
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات عمومی
5-3 بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری
5-4 جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش
5-5 ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌های پژوهش
5-6 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-7 محدودیت‌های پژوهش
منابع و مآخذ
ضمائم
فهرست اشکال
شکل 2-1: انواع بازاریابی در صنعت خدمات
شکل 2-2: هشت جزء مدیریت منسجم و خدمات


مبلغ قابل پرداخت 45,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

· کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

مقاله، تحقیق، پروژه، پایان نامه، پاورپوینت

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما