مقالات و پروژه های دانشجویی 911

مقاله، تحقیق، پایان نامه، پاورپوینت و پروژه های دانشجویی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 576
  • بازدید دیروز : 137
  • بازدید کل : 465843

پیوند ها

پایان نامه بررسی عوامل توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی


پایان نامه بررسی عوامل توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی

دانلود پایان نامه بررسی، شناسایی و اولویت‌ بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی
این پروپوزال در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 178

توضیحات:

چکیده
اطمينان و آسودگي خاطر انسان‌ها در مواجهه با خطرات و بیماری‌ها، هم در زندگي شخصي و هم در توسعه رشد اجتماعي و اقتصادي جامعه تأثیر بسزايي دارد. از آنجایی ‌که خدمات بهداشتی درمانی ماهیتی بسیار پیچیده و تخصصی داشته و بسیار هزینه زا باشد، یکی از انواع پوشش‌های حمایتی، بیمه بیماری (درمان) است. با توجه به اینکه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌ها بوده است، بنابراین برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو و اعمال جراحی و نیز مخارج بیمارستان می‌شود. در چنین مواردی، شرکت‌های بیمه، طرح‌های گوناگون بیمه بیماری را ارائه می‌نمایند که یکی از این پوشش‌ها، بیمه تکمیلی درمان می‌باشد.
هدف اصلی از پژوهش پیش رو، «بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی» است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش و کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت‌های بیمه میهن، پارسیان، پاسارگاد و دانا است که در امر صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت‌های بیمه تکمیلی درمان گروهی تشکیل می‌دهند.
در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و پرسش‌نامه حاوی 46 سؤال توسط محقق، طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ 9/82% به دست آمد.
نتایج نشان می‌دهد که بین متغیر وابسته پژوهش (توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی) و متغیرهای مستقل (آمیخته بازاریابی شرکت‌های بیمه، عملکرد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه، عوامل اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی، تخصص نیروهای شاغل در شرکت‌های بیمه و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی)، هم‌بستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژگان: بیمه تکمیلی درمان گروهی، بیمه درمان، بیمه مرکزی ایران، بیماری
 
فهرست مطالب
1-1 مقدمه
1-2- مسئله اصلی پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 اهمیت و ضرورت موضوع
1-5 اهداف پژوهش
1-6 فرضیات پژوهش
1-7 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو زمانی
1-7-2 قلمرو مکانی
1-8 روش انجام پژوهش
1-8-1 روش پژوهش
1-8-2 روش گردآوری اطلاعات
1-8-3 جامعه و نمونه پژوهش
1-9 تعریف اصطلاحات و واژگان تخصصی
فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش
بخش اول: مبانی نظری و جایگاه بیمه درمان در ایران
2-1-1 تعاریف بیمه
2-1-2 ارکان بیمه
2-1-3 تعریف بیمه‌نامه
2-1-4 طبقه‌بندی بیمه
2-1-4-1 بیمه‌های اجباری یا اجتماعی
2-1-4-2 بیمه‌های بازرگانی یا اختیاری
2-1-5 سیر تحول بیمه درمانی
2-1-5-1 تاریخچه بیمه‌های درمانی در جهان
2-1-5-2 تاریخچه بیمه‌های درمانی در ایران
2-1-6 اصول بیمه درمان پایه
2-1-7 بیمه‌های درمانی
2-1-8 انواع قراردادهای بیمه‌های درمانی
2-19 سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی
2-1-9-1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2-1-9-2 سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای
2-1-10 توسعه بیمه درمان
2-1-11 مشکلات و نارسایی‌های بخش بیمه درمان
بخش دوم: وضعیت و جایگاه بیمه تکمیلی درمان گروهی
2-2-1 پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی
2-3-2 اصول و مبانی بیمه‌های مکمل درمان
2-3-3 روش‌های پوشش جمعیتی در بیمه‌های مکمل درمان
2-2-4 بیمه‌های گروهی
2-2-4-1 انواع پوشش‌های گروهی
2-2-4-2 مزایای بیمه‌های گروهی
2-2-4-3 شرایط قرارداد بیمه‌های گروهی
2-2-4-4 انواع بیمه‌های گروهی
2-2-5 خصوصیات بیمه‌های گروهی
2-2-6 عوامل مؤثر بر بیمه‌گری بیمه‌نامه‌های گروهی درمانی
2-2-7 انواع بیمه‌های تکمیلی
2-2-8 بیمه‌های تکمیلی در ایران جز کدام نوع بیمه‌های تکمیلی است؟
2-2-9 سازمان‌های ارائه دهنده بیمه درمان مکمل
2-2-10 انتظارات افراد از بیمه درمان مکمل
2-2-11 مشکلات و نواقص سیستم بیمه درمان تکمیلی در ایران
بخش سوم: کلیاتی از متغیرهای پژوهش
2-3-1 توسعه بازار
2-3-2 انتخاب استراتژی توسعه بازار - محصول
2-3-3 خط‌مشی‌های بازاریابی مؤسسات خدماتی
2-3-4 عناصر هشت‌گانه مدیریت یکپارچه خدمات بیمه
2-3-5 تأثیر عوامل محیطی بر تصمیمات بازاریابی شرکت‌های بیمه
2-3-6 ویژگی‌های عمده بازار بیمه
2-3-7 هدف از فعالیت‌های بازاریابی بیمه
2-3-8 روش‌های مؤثر بازاریابی بیمه
2-3-9 ضعف‌های بیمه از دیدگاه بازاریابی
2-3-10 عملکرد سازمان بیمه مرکزی ایران
2-3-11 اهمیت بیمه از ابعاد مختلف
2-3-11-1 اهمیت بیمه از دیدگاه اجتماعی
2-3-11-2 اهمیت بیمه از دیدگاه اقتصادی
2-3-12 اهمیت تخصص نیروی کار در صنعت بیمه
2-3-13 سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی
بخش چهارم: پیشینه پژوهش
2-4-1 پژوهش‌های داخلی
2-4-2 پژوهش‌های خارجی
2-5 مدل مفهومی پژوهش
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 روش پژوهش
3-3 ابزار گردآوری داده‌ها
3-4 مقیاس اندازه‌گیری متغیرها
3-5 روایی و پایایی پرسش‌نامه
3-5-1 تعیین روایی پرسش‌نامه
3-5-2 تعیین پایایی پرسش‌نامه
3-6 جامعه و نمونه آماری
3-7 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-7-1 روش‌های آزمون فرضیات
3-7-2 روش رتبه‌بندی عوامل اثرگذار
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 اطلاعات مربوط جنسیت پاسخ‌دهندگان
4-2-2 اطلاعات مربوط سن پاسخ‌دهندگان
4-2-3 اطلاعات مربوط سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان
4-2-4 اطلاعات مربوط میزان سابقه کاری پاسخ‌دهندگان
4-3 آمار استنباطی
4-3-1 بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده‌ها
4-3-2 نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیات
4-3-2 رتبه‌بندی متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون فریدمن
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات عمومی
5-3 بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری
5-4 جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش
5-5 ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌های پژوهش
5-6 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-7 محدودیت‌های پژوهش
منابع و مآخذ
ضمائم
فهرست اشکال
شکل 2-1: انواع بازاریابی در صنعت خدمات
شکل 2-2: هشت جزء مدیریت منسجم و خدمات


مبلغ قابل پرداخت 45,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نکات ترجمه عربی

نکات ترجمه عربی

جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

مقاله، تحقیق، پروژه، پایان نامه، پاورپوینت

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما