مقالات و پروژه های دانشجویی 911

مقاله، تحقیق، پایان نامه، پاورپوینت و پروژه های دانشجویی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 114
  • بازدید دیروز : 180
  • بازدید کل : 410157

پیوند ها

پایان نامه بررسی عوامل توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی


پایان نامه بررسی عوامل توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی

دانلود پایان نامه بررسی، شناسایی و اولویت‌ بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی
این پروپوزال در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 178

توضیحات:

چکیده
اطمينان و آسودگي خاطر انسان‌ها در مواجهه با خطرات و بیماری‌ها، هم در زندگي شخصي و هم در توسعه رشد اجتماعي و اقتصادي جامعه تأثیر بسزايي دارد. از آنجایی ‌که خدمات بهداشتی درمانی ماهیتی بسیار پیچیده و تخصصی داشته و بسیار هزینه زا باشد، یکی از انواع پوشش‌های حمایتی، بیمه بیماری (درمان) است. با توجه به اینکه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌ها بوده است، بنابراین برای بهبود و معالجه، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو و اعمال جراحی و نیز مخارج بیمارستان می‌شود. در چنین مواردی، شرکت‌های بیمه، طرح‌های گوناگون بیمه بیماری را ارائه می‌نمایند که یکی از این پوشش‌ها، بیمه تکمیلی درمان می‌باشد.
هدف اصلی از پژوهش پیش رو، «بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی» است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش و کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت‌های بیمه میهن، پارسیان، پاسارگاد و دانا است که در امر صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت‌های بیمه تکمیلی درمان گروهی تشکیل می‌دهند.
در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و پرسش‌نامه حاوی 46 سؤال توسط محقق، طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ 9/82% به دست آمد.
نتایج نشان می‌دهد که بین متغیر وابسته پژوهش (توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی) و متغیرهای مستقل (آمیخته بازاریابی شرکت‌های بیمه، عملکرد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه، عوامل اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی، تخصص نیروهای شاغل در شرکت‌های بیمه و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی)، هم‌بستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژگان: بیمه تکمیلی درمان گروهی، بیمه درمان، بیمه مرکزی ایران، بیماری
 
فهرست مطالب
1-1 مقدمه
1-2- مسئله اصلی پژوهش
1-3 بیان مسئله
1-4 اهمیت و ضرورت موضوع
1-5 اهداف پژوهش
1-6 فرضیات پژوهش
1-7 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو زمانی
1-7-2 قلمرو مکانی
1-8 روش انجام پژوهش
1-8-1 روش پژوهش
1-8-2 روش گردآوری اطلاعات
1-8-3 جامعه و نمونه پژوهش
1-9 تعریف اصطلاحات و واژگان تخصصی
فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش
بخش اول: مبانی نظری و جایگاه بیمه درمان در ایران
2-1-1 تعاریف بیمه
2-1-2 ارکان بیمه
2-1-3 تعریف بیمه‌نامه
2-1-4 طبقه‌بندی بیمه
2-1-4-1 بیمه‌های اجباری یا اجتماعی
2-1-4-2 بیمه‌های بازرگانی یا اختیاری
2-1-5 سیر تحول بیمه درمانی
2-1-5-1 تاریخچه بیمه‌های درمانی در جهان
2-1-5-2 تاریخچه بیمه‌های درمانی در ایران
2-1-6 اصول بیمه درمان پایه
2-1-7 بیمه‌های درمانی
2-1-8 انواع قراردادهای بیمه‌های درمانی
2-19 سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی
2-1-9-1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2-1-9-2 سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای
2-1-10 توسعه بیمه درمان
2-1-11 مشکلات و نارسایی‌های بخش بیمه درمان
بخش دوم: وضعیت و جایگاه بیمه تکمیلی درمان گروهی
2-2-1 پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی
2-3-2 اصول و مبانی بیمه‌های مکمل درمان
2-3-3 روش‌های پوشش جمعیتی در بیمه‌های مکمل درمان
2-2-4 بیمه‌های گروهی
2-2-4-1 انواع پوشش‌های گروهی
2-2-4-2 مزایای بیمه‌های گروهی
2-2-4-3 شرایط قرارداد بیمه‌های گروهی
2-2-4-4 انواع بیمه‌های گروهی
2-2-5 خصوصیات بیمه‌های گروهی
2-2-6 عوامل مؤثر بر بیمه‌گری بیمه‌نامه‌های گروهی درمانی
2-2-7 انواع بیمه‌های تکمیلی
2-2-8 بیمه‌های تکمیلی در ایران جز کدام نوع بیمه‌های تکمیلی است؟
2-2-9 سازمان‌های ارائه دهنده بیمه درمان مکمل
2-2-10 انتظارات افراد از بیمه درمان مکمل
2-2-11 مشکلات و نواقص سیستم بیمه درمان تکمیلی در ایران
بخش سوم: کلیاتی از متغیرهای پژوهش
2-3-1 توسعه بازار
2-3-2 انتخاب استراتژی توسعه بازار - محصول
2-3-3 خط‌مشی‌های بازاریابی مؤسسات خدماتی
2-3-4 عناصر هشت‌گانه مدیریت یکپارچه خدمات بیمه
2-3-5 تأثیر عوامل محیطی بر تصمیمات بازاریابی شرکت‌های بیمه
2-3-6 ویژگی‌های عمده بازار بیمه
2-3-7 هدف از فعالیت‌های بازاریابی بیمه
2-3-8 روش‌های مؤثر بازاریابی بیمه
2-3-9 ضعف‌های بیمه از دیدگاه بازاریابی
2-3-10 عملکرد سازمان بیمه مرکزی ایران
2-3-11 اهمیت بیمه از ابعاد مختلف
2-3-11-1 اهمیت بیمه از دیدگاه اجتماعی
2-3-11-2 اهمیت بیمه از دیدگاه اقتصادی
2-3-12 اهمیت تخصص نیروی کار در صنعت بیمه
2-3-13 سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی
بخش چهارم: پیشینه پژوهش
2-4-1 پژوهش‌های داخلی
2-4-2 پژوهش‌های خارجی
2-5 مدل مفهومی پژوهش
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
3-2 روش پژوهش
3-3 ابزار گردآوری داده‌ها
3-4 مقیاس اندازه‌گیری متغیرها
3-5 روایی و پایایی پرسش‌نامه
3-5-1 تعیین روایی پرسش‌نامه
3-5-2 تعیین پایایی پرسش‌نامه
3-6 جامعه و نمونه آماری
3-7 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-7-1 روش‌های آزمون فرضیات
3-7-2 روش رتبه‌بندی عوامل اثرگذار
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 اطلاعات مربوط جنسیت پاسخ‌دهندگان
4-2-2 اطلاعات مربوط سن پاسخ‌دهندگان
4-2-3 اطلاعات مربوط سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان
4-2-4 اطلاعات مربوط میزان سابقه کاری پاسخ‌دهندگان
4-3 آمار استنباطی
4-3-1 بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده‌ها
4-3-2 نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیات
4-3-2 رتبه‌بندی متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون فریدمن
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات عمومی
5-3 بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری
5-4 جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش
5-5 ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌های پژوهش
5-6 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-7 محدودیت‌های پژوهش
منابع و مآخذ
ضمائم
فهرست اشکال
شکل 2-1: انواع بازاریابی در صنعت خدمات
شکل 2-2: هشت جزء مدیریت منسجم و خدمات


مبلغ قابل پرداخت 45,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/09/03 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه با موضوع در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ مقاله پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

دانلود پاسخ به پرسش مهر96، در محیط مدرسه تحمل

دانلود پاسخ به پرسش مهر96، در محیط مدرسه تحمل

پاسخ به پرسش مهر96، در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ این مقاله به صورت کامل در دو قالب word که قابل ویرایش می باشد و همچنین قالب pdf تهیه شده است. این مجموعه شامل 20 صفحه می باشد.آنچه در این مقاله مشاهده میکنیم: چکیده مقدمه: تربیت ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار + ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار + ردیاب

ردیابی بدون نصب نرم افزار امکان ردیابی بدون نیاز به اینترنت امکان قفل کردن یا فرمت گوشی طرف مقابل کنترل پیام ها و تماس ها ردیابی روی نقشه بدون نیاز به روشن بودن اینترنت و GPS ردیابی و کنترل گوشی بصورت کاملا مخفی کنترل و نظارت موبایل همسر به صورت مخفیانه به همراه ردیابی لحظه ...

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 خلاصه دروس و نمونه سوالات پایانی هر فصل با پاسخنامه بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی منبع رشته حقوق پیام نور 200 صفحه با فرمت pdf ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام +شناسایی آدرس محل سکونت+شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد، و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد، و هیچ گونه ...

مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور با موضوع در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ مقاله پرسش مهر97-96 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر قابل مشاهده ...

حقوق بین الملل عمومی 1 - ضیایی بیگدلی - حقوق پیام

حقوق بین الملل عمومی 1 - ضیایی بیگدلی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق بین الملل عمومی 1 تالیف محمدرضا ضیایی بیگدلی منبع رشته حقوق پیام نور فصل های 1 تا 6 277 صفحه با فرمت pdf ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 30

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 30

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارشات) روانشناسی تجربی کاملترین مجموعه آزمایشات روانشناسی در اینترنت (30 عدد گزاش کار آزمایش) شامل 30 آزمایش روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به همراه مقدمه،شرح آزمایش، مواد و وسایل مورد نیاز، تحلیل ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

مقاله، تحقیق، پروژه، پایان نامه، پاورپوینت

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما